Introduktion till datorprogram (Imaging Edge Desktop)

Imaging Edge Desktop är en mjukvarusvit som innehåller funktioner för bland annat fjärrstyrd tagning från en dator, och justering och bearbetning av RAW-bilder som tagits med kameran.


Se supportsidan för information om hur du använder Imaging Edge Desktop.

https://www.sony.net/disoft/help/


Installation av Imaging Edge Desktop på din dator

Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbadress:

https://www.sony.net/disoft/d/