För att importera bilder till datorn utan att använda PlayMemories Home

Med hjälp av PlayMemories Home går det lätt att importera bilder. Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer om de olika funktionerna i PlayMemories Home.

För att importera bilder till datorn utan att använda PlayMemories Home (för Windows)

Om AutoPlay-guiden tänds när den här produkten ansluts till en dator via USB, så klicka på [Öppna mappen för att visa filerna][OK][DCIM]. Kopiera sedan önskade bilder till datorn.

För att importera bilder till datorn utan att använda PlayMemories Home (för Mac)

Anslut produkten till din Mac-dator. Dubbelklicka på ikonen för den nyupptäckta enheten på skrivbordet → den mapp där bilden som du vill importera finns lagrad. Dra sedan bildfilen till hårddiskikonen.

OBS!

  • Använd PlayMemories Home för manövrer som att importera XAVC S-filmer eller AVCHD-filmer till datorn.
  • Undvik att redigera AVCHD- eller XAVC S-filmer/mappar från den anslutna datorn eller bearbeta dem på annat sätt. Då kan filmfilerna bli skadade eller ospelbara. Undvik att radera eller kopiera AVCHD-filmer eller XAVC S-filmer på minneskortet från datorn. Sony kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana manövrer som utförs via datorn.
  • Om du tar bort bilder eller utför andra åtgärder på den anslutna datorn kan det hända att bilddatabasfilen blir inkonsekvent. Reparera i så fall bilddatabasfilen.