Søgning efter funktioner fra MENU

De viste MENU-punkter varierer afhængigt af Still/Film/S&Q-vælgerens position. I tabellen nedenfor er de tilstande, som hvert MENU-punkt vises i, angivet med stillbillede/film/S&Q-ikonerne.

stillbillede: Menupunktet vises, når Still/Film/S&Q-vælgeren er indstillet til (optagetilstand for stillbilleder).

film, slow- og hurtigmotion: Menupunktet vises, når Still/Film/S&Q-knappen er indstillet til (filmoptagelsestilstand) eller S&Q (slowmotion/hurtigmotion-optagetilstand).

stillbillede, film, slow- og hurtigmotion: Menupunktet vises uanset den tilstand, som Still/Film/S&Q-knappen er indstillet til.

(Optagelse)-fane

Grupper stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Menupunkter
Billedkvalitet stillbillede JPEG/HEIF-skift
stillbillede Billedkvalitetsindstil.: Filformat
stillbillede Billedkvalitetsindstil.: RAW-filtype
stillbillede Billedkvalitetsindstil.: JPEG-kvalitet
stillbillede Billedkvalitetsindstil.: HEIF-kvalitet
stillbillede Billedkvalitetsindstil.: JPEG-billedstr.
stillbillede Billedkvalitetsindstil.: HEIF-billedstør.
stillbillede Format
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Filformat
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Filmindstillinger
film, slow- og hurtigmotion S&H-motionindst.
film, slow- og hurtigmotion Proxyindstillinger
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Optagelse
stillbillede Lang ekspo.-SR
stillbillede Høj ISO SR
stillbillede HLG-stillbilleder
stillbillede Farverum
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Objektivkompen.
Medie stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Formater
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Opt.medieindstil.: Optagemedie
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Opt.medieindstil.: Optagemedie
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Opt.medieindstil.: Auto. skift opt.medie
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Gendan billed-db.
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Vis plads p. medie
Fil stillbillede Fil-/mappeindst.
stillbillede Vælg REC-mappe
stillbillede Ny mappe
stillbillede IPTC-information
stillbillede Ophavsretsinfo.
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Skriv serienum.
film, slow- og hurtigmotion Filindstillinger
Optagetilstand film, slow- og hurtigmotion Ekspo.kontroltype
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Genkald kam.inds
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Hukom. kam.inds.
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Vælg medie
stillbillede Reg. specialopt.inds.
USB-stream. stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Opløs./Bil.frek.
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Filmoptagelse
Fremfør.metode stillbillede Fremf.metode: Enkelt optagelse
stillbillede Fremf.metode: Kont. optagelse
stillbillede Fremf.metode: Selvudl. (enk.)
stillbillede Fremf.metode: Selvudl.(Kont.)
stillbillede Fremf.metode: Kontin. bracket
stillbillede Fremf.metode: Enkelt bracket
stillbillede Fremf.metode: Hv.b.bracketing
stillbillede Fremf.metode: DRO-bracket
stillbillede Bracketindstillinger
stillbillede Intervalopt.funk.
Lukker/Lydløs stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Lydløs met.-indst.
stillbillede Lukkertype
stillbillede El. første luk.gardin
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Udløs u/obj.
stillbillede Udløs uden kort
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Anti-flicker-indstil.
Lydoptagelse film, slow- og hurtigmotion Lydoptagelse
film, slow- og hurtigmotion Lydoptagelsesniveau
film, slow- og hurtigmotion Timing af lydudgang
film, slow- og hurtigmotion Reduktion af vindstøj
film, slow- og hurtigmotion Skolydsindstil.
film, slow- og hurtigmotion Lydniveauvisning
TC/UB film, slow- og hurtigmotion Time Code Preset
film, slow- og hurtigmotion User Bit Preset
film, slow- og hurtigmotion Time Code Format
film, slow- og hurtigmotion Time Code Run
film, slow- og hurtigmotion Time Code Make
film, slow- og hurtigmotion User Bit Time Rec
Billedstabiliser. stillbillede SteadyShot
film, slow- og hurtigmotion SteadyShot
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion SteadyShot-just.
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Brændvidde
Zoom stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Zoom
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Zoomområde
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Specialtast z.hast.
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Fjern-zoomhast.
Optagevisning stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Gitterlinjevisning
stillbillede, film, slow- og hurtigmotion Gitterlinjetype
stillbillede Live View-visn.indst.
film, slow- og hurtigmotion Vægtet visn. opt.
Markørvisning film, slow- og hurtigmotion Markørvisning
film, slow- og hurtigmotion Centermarkør
film, slow- og hurtigmotion Formatmarkør
film, slow- og hurtigmotion Sikkerhedszone
film, slow- og hurtigmotion Vejledningsramme

(Eksponering/Farve)-fane

(Fokus)-fane

(Afspil)-fane

(Netværk)-fane

*Kun for visse modeller

(Opsætning)-fane

*Kun for visse modeller

(Min menu)-fane

Bemærk!

  • Den rækkefølge, som menufanerne er angivet i her, afviger fra den faktiske visning.