Fotografering i formatet APS-C S35 (Super 35mm) (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om det ska gå att ta stillbilder med bildvinkeln APS-C och spela in filmer med en bildvinkel som motsvarar Super 35 mm. Genom att välja [På] eller [Auto] går det att använda ett objektiv som är särskilt avsett för APS-C-format på den här kameran.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][ Tagning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Används för att ställa in om bilden ska lagras i en storlek som motsvarar APS-C-format eller Super 35mm-format.
När [På] är valt blir bildvinkeln ungefär 1,5 gånger den brännvidd som anges på objektivet.
Auto:
Tagningsområdet ställs in automatiskt i förhållande till objektivet.
Av:
Används för att alltid fånga bilden med en bildsensor i fullt 35 mm format.

OBS!

  • Om du monterar ett APS-C-kompatibelt objektiv och ställer in [ Tagning][Av] får du kanske inte optimala fotograferingsresultat. Bilden kan exempelvis få mörka kanter.
  • När [ Tagning] är satt till [På] blir bildvinkeln densamma som vid fotografering med en bildsensor i APS-C-format.
  • Vid inspelning av 4K-filmer inaktiveras [ Tagning] och låses till [Av].