Inst. livevisning

stillbild

Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska återge effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativt utseende] osv.

  1. MENU (Tagning) → [Tagningsvisning][Inst. livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Livevisning:
Används för att ställa in om alla fotograferingsinställningar ska avspeglas på bildskärmen så att en livevisning visas som liknar hur bilden kommer att se ut när inställningarna har tillämpats eller om en livevisning ska visas som inte avspeglar inställningarna. ([Ställ in effekt på] / [Ställ in effekt av])
Om du väljer [Ställ in effekt av] kan du enkelt kontrollera kompositionen även om du tar bilder med bildkompositionen på livevisningsskärmen.
Exponeringseffekt:
Används för att ställa in om livevisningen ska visas med automatisk korrigering genom att exponeringen från blixten reflekteras när [Livevisning] är satt till [Ställ in effekt på]. ([Exp.inst. & blixt] / [Endast exp.inst.])
Om du använder blixten för att ta ett porträtt kan du välja [Endast exp.inst.] för att ställa in exponeringen manuellt baserat på det omgivande ljuset.
Lägr grns bldhast.:
Används för att ställa in om bildrutehastigheten för livevisningen ska förhindras från att bli för långsam. ([På] / [Av])
Om du väljer [På] blir inte bildrutehastigheten för livevisningen långsam ens vid fotografering på en mörk plats, men livevisningen kan däremot bli mörk.

Tips

  • När en blixt av något annat fabrikat används, t.ex. en ateljéblixt, kan det hända att livevisningsskärmen blir mörk med somliga slutartidsinställningar. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av], blir bilden på livevisningsskärmen ljusare så att det går lättare att kontrollera bildkompositionen.
  • Om du väljer [Ställ in effekt av] kommer livevisningen alltid att visas med lämplig ljusstyrka, även i läget [Manuell expon.].
  • När [Ställ in effekt av] är valt visas ikonen (VIEW) på livevisningsskärmen.

OBS!

  • [Exponeringseffekt] fungerar endast vid användning av en blixt som är tillverkad av Sony.
  • Punkten [Livevisning] går inte att ställa in på [Ställ in effekt av] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
  • Om du vill filma i stillbildstagningsläget så kommer tagningsinställningarna att visas i livevisning även när [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av].
  • När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.