AEL med slutare

stillbild

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Mätmetod][AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF]. När [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och produkten bedömer att motivet rör sig, eller när man tar burst-bilder, stängs den låsta exponeringen av.
:
Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.
Produkten fortsätter att justera exponeringen hela tiden vid tagning i [Kontin. tagning]-läge.

OBS!

  • När [AE-lås] är tilldelat till en knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] har inställningar med den knappen företräde framför [AE-lås]-inställningarna.