LA-EA3/LA-EA5 Monteringsadapter

När objektivadaptern LA-EA3 (säljs separat) eller LA-EA5 (säljs separat) används går det att använda följande funktioner.

Tagning i fullt format:

Går bara att använda med objektiv som är kompatibla med tagning i fullt format

Autofokus:

Går bara att använda med SAM/SSM-objektiv

AF-system:
Fasavkänning vid AF

AF/MF-omkoppling:
Går att ändra med hjälp av omkopplaren på objektivet.

Fokusläge:
Enbilds-AF/Automatisk AF/Kontinuerlig AF/direkt manuell skärpeinställning (Dir man. fokus)/Manuellt fokus

  • Om du använder en monteringsadapter i filmläget ska du ställa in bländaren och skärpan för hand.

Skärpeinställningsområden som går att använda:

[Brett]/[Zon]/[Mittenfixering]/[Punkt]/[Utöka punkt]/[Spårning]

SteadyShot:
I kameran

OBS!

  • När en annan inställning än [Kontinuerlig tagning: Lo] är vald för [Kontin. tagning] låses skärpan vid den första bilden, även om [Fokusläge] är inställt på [Kontinuerlig AF].