Kontin. tagning

stillbild

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

  1. MENU(Tagning) → [Matningsläge][Matningsläge][Kontin. tagning].

Menypunktsdetaljer

Kontin. tagning: Hi+ / Kontinuerlig tagning: Hi / Kontinuerlig tagning: Mid/ Kontinuerlig tagning: Lo

Antal stillbilder som går att lagra vid kontinuerlig tagning

I nedanstående tabell visas uppskattat antal lagringsbara stillbilder med [Matningsläge] inställt på [Kontin. tagning: Hi+]. Antalet kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.


Bildstorlek:[L: 12M]

Filformat Antal bilder när JPEG är valt Antal bilder när HEIF är valt
JPEG/HEIF (Fin) Cirka 1 000 bilder eller fler Cirka 1 000 bilder eller fler
RAW (Komprimerat RAW) Cirka 1 000 bilder eller fler Cirka 1 000 bilder eller fler
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Komprimerat RAW)* Cirka 1 000 bilder eller fler Cirka 1 000 bilder eller fler
RAW (Okomprimerat RAW) Cirka 1 000 bilder eller fler Cirka 1 000 bilder eller fler
RAW & JPEG/RAW & HEIF (Okomprimerat RAW)* Cirka 1 000 bilder eller fler Cirka 1 000 bilder eller fler

* När [JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] är satt till [Fin].

Tips

  • För att fortsätta ställa in skärpan och exponeringen under kontinuerlig tagning ställer man kameran på följande sätt:
    • [Fokusläge]: [Kontinuerlig AF]
    • [AEL med slutare]: [Av] eller [Auto]

OBS!

  • När F-värdet är högre än F11 i [Kontin. tagning: Hi+], [Kontinuerlig tagning: Hi] eller [Kontinuerlig tagning: Mid] låses skärpan på inställningen för den första bilden.
  • Motivet visas inte i realtid på bildskärmen under kontinuerlig tagning i läget [Kontin. tagning: Hi+].
  • Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker vid tagning i okomprimerat RAW.
  • Hastigheten för kontinuerlig tagning sjunker när du tar bilder med blixt.