Matningsläge

stillbild

Välj lämpligt läge i förhållande till motivet, t.ex. enbildstagning, kontinuerlig tagning eller gaffling.

  1. MENU (Tagning) → [Matningsläge] [Matningsläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning:
Detta är det normala tagningsläget.
Kontin. tagning:
Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Sjlvutls. (enkel) :
Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.
Sjlvutls. (kont.):
Används för att ta inställt antal bilder med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned.
Kontin. gaffling:
Används för att ta en serie bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt, med olika exponering för varje bild.
Enkel gaffling:
Används för att ta angivet antal bilder, en i taget, med olika exponering för varje bild.
Vitbalansgaffl.:
Används för att ta en serie på tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.
DRO gaffling:
Används för att ta en serie på tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget.