För att ladda upp batteripaketet med hjälp av en batteriladdare

 1. Sätt i batteripaketet i batteriladdaren.
  • Placera batteripaketet på batteriladdaren i (triangel)-märkets riktning.
  • Skjut in batteripaketet så långt det går.

 2. Anslut den medföljande nätkabeln till batteriladdaren, och anslut batteriladdaren till ett vägguttag.

  Figur som visar var CHARGE-lampan och laddningstillståndsindikatorlampan sitter

  • När uppladdningen startar, tänds CHARGE-lampan (A) och lyser orange.
  • Det går att kontrollera den ungefärliga uppladdningstillståndet med laddningsindikatorlampan (B) enligt följande tabell. (Den orangefärgade pricken anger att lampan är tänd.)
  • Om CHARGE-lampan tänds och sedan genast släcks igen betyder det att batteripaketet är fullt uppladdat.
   Uppladdningstillstånd CHARGE-lampan/laddningsindikatorlampan
   Direkt efter att batteripaketet satts på - 30% Figur över CHARGE-lampan och laddningstillståndslampan
   30 % – 60 % Figur över CHARGE-lampan och laddningstillståndslampan
   60% – 90% Figur över CHARGE-lampan och laddningstillståndslampan
   90% – fullt uppladdat Figur över CHARGE-lampan och laddningstillståndslampan
   Full uppladdning klar Figur över CHARGE-lampan och laddningstillståndslampan

   Laddningsnivån som anges av laddningsindikatorlampan och procenttalen i ovanstående tabell är bara grova uppskattningar.

   Det faktiska tillståndet kan variera beroende på den omgivande temperaturen och batteripaketets skick.

  • Uppladdningstid (full uppladdning): Uppladdningstiden är ungefär 150 minuter.
  • Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.

OBS!

 • Om AC-adaptern/batteriladdaren används så anslut den till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något problem så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln.
  Om apparaten är försedd med en laddningslampa så observera att apparaten fortfarande är strömförande även om lampan är släckt.
 • Läs även igenom ”Att observera angående batteripaketet och laddning av batteriet” innan du börjar ladda.