Bulb-tagning

Används för att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid.

Bulb-tagning lämpar sig för ta bilder på ljusspår från stjärnor, fyrverkerier och liknande.

 1. MODE (läge)-knappen → [Manuell expon.] → tryck i mitten på styrratten.
 2. Vrid den bakre ratten medurs tills [BULB] visas.
 3. Ställ in bländarvärdet (F-värdet) med hjälp av den främre ratten.
 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
 5. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
  Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.

Tips

 • Ställ in skärpan på oändligt avstånd i läget för manuell skärpeinställning för att ta bilder på fyrverkerier och liknande. Om det använda objektivets oändlighetspunkt är oklar ska du ställa in skärpan på fyrverkerierna i det område du vill fokusera på i förväg.
 • För att BULB-tagning ska fungera ordentligt utan att bildkvaliteten försämras rekommenderar vi att du börjar ta bilden medan kameran är sval.
 • Vid bulb-tagning tenderar bilderna att bli suddiga. Vi rekommenderar att du använder ett stativ, en Bluetooth-fjärrkontroll (säljs separat) eller en fjärrkontroll som är försedd med en låsfunktion (säljs separat). När du använder en Bluetooth-fjärrkontroll kan du starta bulb-tagning genom att trycka på avtryckaren på fjärrkontrollen. För att avbryta bulb-tagningen trycker du en gång till på avtryckaren på fjärrkontrollen. Om du vill använda en annan fjärrkontroll kan du använda den modell som går att ansluta via multi/mikro-USB-terminalen.

OBS!

 • Ju längre exponeringstid, desto mer störningar kommer det att synas i bilden.
 • När [Långexp.brusred] är satt till [På] utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. Du kan inte ta bilder medan brusreduceringen pågår.
 • Slutartiden går inte att ställa in på [BULB] i följande fall:
  • När matningssättet är inställt på något av följande:
   • [Kontin. tagning]
   • [Sjlvutls. (kont.)]
   • [Kontin. gaffling]
  • När punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare].
  Om man använder någon av ovanstående funktioner medan slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.