Anti-flickertagn.

stillbild

Används för att upptäcka lampor som blinkar eller flimrar, som t.ex. lysrör, och tima tagningen till ett ögonblick när flimrets inverkan blir så liten som möjligt.

Denna funktion minskar skillnaden i exponering och färgtoner som uppstår mellan den övre och den undre delen av bilden på grund av flimmer vid tagning med snabba slutartider eller kontinuerlig tagning.

 1. MENU (Tagning) → [Slutare/Tyst][Anti-flickertagn.][På].
 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs och ta sedan bilden.
  • Produkten avkänner flimmer när avtryckaren trycks ner halvvägs.
  • Ta bilden efter att ha kontrollerat att (flimmerikonen) visas.

Menypunktsdetaljer

Av:
Flimrets inverkan minskas inte.
:
Flimrets inverkan minskas. Om kameran upptäcker flimmer när man trycker ner avtryckaren halvvägs tänds flimmerikonen .

Tips

 • Färgtonerna för bilden kan variera om man tar flera bilder på samma scen med olika slutartider. I så fall rekommenderar vi att använder [Slutarprioritet]-läget eller [Manuell expon.]-läget med en fast slutartid.
 • Det går att utföra flimmerfri tagning även i läget för manuell skärpeinställning genom att trycka ner avtryckaren halvvägs.
 • När [Välj anti-flickerta.] är tilldelat till önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] kan du aktivera och inaktivera [Anti-flickertagn.] genom att trycka på knappen.

OBS!

 • När punkten [Anti-flickertagn.] är inställd på [På] försämras bildkvaliteten för livevisningen.
 • När [Anti-flickertagn.] är [På] kan slutartidsfördröjningen öka något. I läget för kontinuerlig tagning kan tagningshastigheten sjunka eller intervallet mellan bilderna bli ojämnt.
 • Kameran kan bara upptäcka flimmer om ljuskällans frekvens är 100 eller 120 Hz.
 • För somliga ljuskällor eller tagningsförhållanden kan det hända att kameran inte kan upptäcka flimmer, t.ex. mot en mörk bakgrund.
 • Även om kameran upptäcker flimret kan det hända att dess inverkan inte går att reducera tillräckligt beroende på ljuskällan eller tagningsförhållandena. Vi rekommenderar att du tar några provbilder först.
 • [Anti-flickertagn.] går inte att använda i följande fall:
  • Vid bulb-tagning
  • När [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare]
  • Vid filminspelning
 • Färgtonerna i de tagna bilderna kan variera beroende på [Anti-flickertagn.]-inställningen.