Antal lagringsbara bilder

När man sätter i ett minneskort i kameran och slår på den visas antalet bilder som går att lagra (med nuvarande inställningar) på skärmen.

OBS!

  • Om ”0” blinkar orange på platsen för det återstående antalet lagringsbara bilder betyder det att minneskortet är fullt. Byt minneskort, eller radera bilder från det nuvarande minneskortet.
  • Om ”NO CARD” blinkar orange betyder det att inget minneskort är isatt. Sätt i ett minneskort.
  • Om ikonen (varning) eller ikonen (fel) visas är det något fel på minneskortet. Sätt i ett annat minneskort.

Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort

I nedanstående tabell anges det ungefärliga maximala antalet bilder som går att lagra ett minneskort som är formaterat i den här produkten.

Antalet som visas gäller vid följande förhållanden:

  • Användning av ett Sony-minneskort
  • [Aspekt] är satt till [3:2] och [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] är satt till [L: 12M]. *1


Värdena kan variera beroende på tagningsförhållandena och vilken sorts minneskort som används.

(Enhet: bilder)

JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet/ Filformat SD-minneskort CFexpress Type A-minneskort
64 GB 128 GB 80 GB 160 GB
JPEG Standard 15 000 30 000 17 000 35 000
JPEG Fin 11 000 22 000 12 000 25 000
JPEG Extra fin 6 000 12 000 7 000 14 000
HEIF Standard 21 000 43 000 25 000 48 000
HEIF Fin 16 000 33 000 19 000 38 000
HEIF Extra fin 12 000 24 000 13 000 28 000
RAW & JPEG (Komprimerat RAW)*2 2 600 5 300 3 000 6 100
RAW & HEIF (Komprimerat RAW)*2 2 800 5 700 3 300 6 700
RAW (komprimerat RAW) 3 500 7 000 4 100 8 100
RAW & JPEG (Okomprimerat RAW)*2 1 600 3 200 1 800 3 800
RAW & HEIF (Okomprimerat RAW)*2 1 700 3 400 1 900 4 000
RAW (okomprimerat RAW) 1 900 3 800 2 200 4 400

*1 När [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] kan du lagra fler bilder än vad som anges i ovanstående tabell. (utom när [RAW] är valt)

*2JPEG-bildkvalitet när [RAW & JPEG] är valt: [Fin]
HEIF-bildkvalitet när [RAW & HEIF] är valt: [Fin]

OBS!

  • Även om det faktiska antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999 visas ”9999”.