Slutartyp

stillbild

Du kan ställa in om en mekanisk slutare eller en elektronisk slutare ska användas.

 1. MENU (Tagning) → [Slutare/Tyst][Slutartyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Mek. slutare:
Endast den mekaniska slutaren används.
Elektron. slutare:
Endast den elektroniska slutaren används.

Tips

 • Sätt [Slutartyp] till [Elektron. slutare] i följande fall.
  • Vid tagning med en snabb slutartid på ljusa ställen som t.ex. utomhus i solsken, på stranden eller i ett snölandskap.
  • När du vill öka hastigheten för kontinuerlig tagning.

OBS!

 • I sällsynta fall kan det hända att det hörs ett slutarklick när kameran stängs av även om punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare]. Detta beror dock inte på något fel.
 • Även om [Slutartyp] är satt till [Elektron. slutare] kan du höra slutarljud när du registrerar ett ansikte med [Ansiktsregistrering].
 • [Slutartyp] kan inte väljas när tagningsläget är satt till något annat läge än P/A/S/M.
 • När punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare] går följande funktioner inte att använda:
  • Blixttagning
  • Långexp.brusred
  • e-främre ridåslutare
  • BULB-tagning
  • Anti-flickertagn.