Bildvinkel

Bildvinkeln ändras till motsvarande fullt format eller APS-C/Super 35mm beroende på inställningen för [ Tagning] och det monterade objektivet. Bildvinkeln är även annorlunda för stillbildstagning och filminspelning.

Bildvinkel motsvarande fullt format

Figur som visar synvinkeln vid stillbildstagning och vid filminspelning

(A) Vid tagning av stillbilder

(B) Vid inspelning av filmer (förutom 4K 120p/ 100p)

(C) Vid inspelning av filmer (4K 120p/100p)


Kameran fotograferar med en bildvinkel som motsvarar full bild när [ Tagning] är inställt på [Av].


Bildvinkeln motsvarar APS-C-format/Super 35mm

Figur som visar synvinkeln vid stillbildstagning och vid filminspelning

(A) Vid tagning av stillbilder

(B) Vid inspelning av filmer (Full-HD)


Kameran fotograferar med en bildvinkel som motsvarar APS-C-storlek eller Super 35mm när [ Tagning] är [På]. Bildvinkeln är ungefär 1,5 gånger den brännvidd som är angiven på objektivet för både stillbilder och filmer. Det går dock inte att spela in 4K-filmer när [ Tagning] är inställd på [På].