Funktionsring(obj.)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Du kan välja vilken av följande funktioner som ska tilldelas funktionsringen på objektivet: strömmatad skärpeinställning (motorskärpa) eller byta bildvinkel mellan fullt format och APS-C/Super 35 mm (fungerar bara tillsammans med kompatibla objektiv).


Se bruksanvisningen till objektivet för närmare detaljer.

  1. MENU (Installation) → [Rattanpassning][Funktionsring(obj.)] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokusdrift:
Skärpepositionen flyttas mot oändligt avstånd när man vrider funktionsringen åt höger. Skärpepositionen flyttas mot närmare avstånd när man vrider funktionsringen åt vänster.
Vlj /hlskm:
Synvinkeln ändras mellan fullt format och APS-C/Super 35 mm när man vrider på funktionsringen.
  • Synvinkeln ändras oavsett vilken riktning man vrider funktionsringen i.