Knapp AWB-lås

stillbild

Du kan ange om du vill låsa vitbalansen när avtryckaren är intryckt och [Vitbalans] är inställd på [Auto] eller [Undervatn auto].

Denna funktion förhindrar oavsiktliga ändringar av vitbalansen under kontinuerlig tagning eller vid tagning med avtryckaren nedtryckt halvvägs.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Vitbalans][Knapp AWB-lås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Knpp intr. Halvv:
Låser vitbalansen när avtryckaren trycks ner halvvägs, även i läget för automatisk vitbalans. Vitbalansen är också låst vid kontinuerlig tagning.
Kontin. tagning:
Låser vitbalansen på inställningen för den första bilden under kontinuerlig tagning, även i läget för automatisk vitbalans.
Av:
Den normala inställningen för automatisk vitbalans används.


Om [AWB-lås intryckt] och [Växla AWB-lås]

Du kan även låsa vitbalansen i läget för automatisk vitbalans genom att tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till en specialknapp. Vitbalansen låses om du trycker på den tilldelade knappen under tagning.
Funktionen [AWB-lås intryckt] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du trycker på knappen.

Funktionen [Växla AWB-lås] låser vitbalansen genom att stoppa den automatiska justeringen av vitbalansen när du tryckt in knappen en gång. AWB-låset inaktiveras när du trycker på knappen igen.

  • Om du vill låsa vitbalansen under inspelning av en film i läget för automatisk vitbalans kan du även tilldela [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] till specialknappen.

Tips

  • Om du tar bilder med blixt när automatisk vitbalans är låst kan färgtonerna se onaturliga ut eftersom vitbalansen låstes innan blixten aktiverades. I så fall kan du ställa in [Knapp AWB-lås][Av] eller [Kontin. tagning] utan att använda [AWB-lås intryckt] eller [Växla AWB-lås] vid tagningen. Alternativt kan du ställa in [Vitbalans][Blixt].