Bländardrift i AF

stillbild

Kamerans bländardrivsystem ändras för att prioritera autofokusföljning eller tystnad.

  1. MENU (Fokus) → [AF/MF][Bländardrift i AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Fokusprioritet:
Bländardrivsystemet ändras för att prioritera autofokusförmågan.
Standard:
Det vanliga bländardrivsystemet används.
Tyst prioritet:
Ändrar bländardrivsystemet till att prioritera tystnad så att ljudet från bländardrivningen är tystare än i [Standard] .

OBS!

  • När [Fokusprioritet] är valt kan det hända att det hörs ljud från bländaren eller att bländaren inte syns på bildskärmen.Om du vill undvika sådana problem så ändra inställningen till [Standard].
  • När [Tyst prioritet] är valt kan skärpeinställningen ta längre tid och det kan vara svårt att ställa in skärpan på ett motiv.
  • Effekten kan variera beroende på vilket objektiv som används och tagningsförhållandena.