Kontroll av kameran och medföljande tillbehör

Siffrorna inom parentes anger antalet delar.

 • Kamera (1)
 • Batteriladdare (1)

 • Nätkabel (1)* (medföljer i somliga länder/områden)

  *Det kan hända att kameran levereras med flera olika nätkablar. Använd i så fall rätt kabel för det land/område där du befinner dig.

 • NP-FZ100 Uppladdningsbart batteripaket (1)

 • USB Type-C-kabel (1)

 • Husskydd (1) (Monterat på kameran)

 • Skoskydd (1) (monterad på kameran)

 • XLR-adapterhandtag (1)

 • Tillbehörsskopaket (tillbehörssko (1), tillbehörsskons platta (1), skruvar (4))

 • Skoskydd för adapterhandtaget (1) (monterat på handtaget)

 • Startguide (1)
 • Referensmaterial (1)