Långexp.brusred

stillbild

När slutartiden är inställd på 1 sekund(er) eller däröver (tagning med lång exponeringstid) utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. När denna funktion används minskar de korniga störningar som annars är typiska för långa exponeringar.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Långexp.brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Brusreduceringen aktiveras under lika lång tid som slutaren var öppen. Medan brusreduceringen pågår visas ett meddelande, och det går inte att ta fler bilder. Välj det här läget för att prioritera bildkvaliteten.
Av:
Brusreduceringen aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimingen.

OBS!

  • Punkten [Långexp.brusred] går inte att ställa in när punkten [Slutartyp] är inställd på [Elektron. slutare].
  • Det kan hända att brusreduceringen inte aktiveras i följande fall, även om punkten [Långexp.brusred] är inställd på [På]:
    • När punkten [Matningsläge] är inställd på [Kontin. tagning] eller [Kontin. gaffling].
  • Punkten [Långexp.brusred] går inte att ställa in på [Av] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]