Pekkänslighet

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in pekkänsligheten.

  1. MENU (Installation) → [Pekfunktion][Pekkänslighet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Känslig:
Pekkänsligheten är bättre än med [Standard].
Standard:
Sätter pekkänsligheten till normal.

Tips

  • Om du vill inaktivera pekfunktionerna på bildskärmen sätter du [Pekfunktion] till [Av].

OBS!

  • Även om pekkänsligheten är satt till [Känslig] kan det hända att pekskärmen/pekplattan inte reagerar ordentligt beroende på vilka handskar som används.