Iden. ansikte/öga (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att välja vilket mål som ska upptäckas med ansikts- eller ögon-AF-funktionen.

  1. MENU (Fokus) → [Ansikte/Öga-AF][Iden. ansikte/öga] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Människa:
Människoansikten/ögon detekteras.
Djur:
Djurögon detekteras.

Tips

  • Om du vill att djurögon ska upptäckas så komponera bilden så att både djurets ögon och nos kommer med i synfältet. När du väl har ställt in skärpan på djurets ansikte upptäcks dess ögon lättare.

OBS!

  • När [Iden. ansikte/öga] är inställt på [Djur] kan följande funktioner inte användas.
    • Ansikte multimät.
    • Prio ansiktsregist.
  • Även om punkten [Iden. ansikte/öga] är inställd på [Djur] kan det hända att ögonen på somliga sorters djur inte går att upptäcka.