Auto bildpktsmappn.

Används för att ställa in om bildsensorn (pixelmappning) automatiskt ska optimeras eller inte. Sätt i normalfallet denna funktion till [På].

  1. MENU (Installation) → [Install.alternativ][Auto bildpktsmappn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Pixelmappning utförs automatiskt med jämna mellanrum när kameran stängs av.
Under tiden detta pågår avges slutarljud.
Av:
Pixelmappning utförs inte automatiskt.

Tips

  • Om [Auto bildpktsmappn.] är satt till [Av] bör [Bildpunktsmappning] utföras regelbundet. Vi rekommenderar att du utför funktionen var tredje dag.

OBS!

  • Om [Bildpunktsmappning] inte utförs regelbundet kan det hända att det uppstår ljusa punkter i de tagna bilderna.