Bildpunktsmappning

Du kan optimera bildsensorn (pixelmappning) manuellt. Om [Auto bildpktsmappn.] är satt till [Av] bör du utföra [Bildpunktsmappning] regelbundet på följande sätt. Vi rekommenderar att du utför funktionen var tredje dag.

 1. MENU (Installation) → [Install.alternativ] → välj [Bildpunktsmappning].
 2. Välj [OK] på bekräftelseskärmen.

  Bildpunktsmappning utförs.

  • Kameran kan inte användas under bildpunktsmappning.
  • Kameran startas om när bildpunktsmappningen är klar.

Tips

 • När du slår på kameran visas ibland ett meddelande om att utföra bildpunktsmappning. Om meddelandet visas ska du utföra [Bildpunktsmappning].
 • Om det visas ljusa prickar i en tagen bild på kamerans skärm ska du omedelbart utföra [Bildpunktsmappning].

OBS!

 • Det går inte att utföra bildpunktsmappning när batteriet är svagt.
 • Om [Bildpunktsmappning] inte utförs regelbundet kan det hända att det uppstår ljusa punkter i de tagna bilderna.