Framsidan

Figur över kamerans framsida

Figur över kameran utan objektiv

 1. Knapp 1 (specialknapp 1)/IRIS (bländare)-knapp
 2. Avtryckare
 3. W/T (zoom)-knapp
 4. Främre ratt

  Används för att snabbt justera inställningarna för respektive tagningsläge.

 5. Infraröd fjärrsensor
 6. WLAN-antenn (inbyggd)

  Wi-Fi-kommunikationen kan blockeras om du täcker den här delen med handen osv.

 7. Objektivfrigöringsknapp
 8. AF-belysning/lampa för självutlösare/sensor för synlig belysning och IR

  Täck inte över denna del under fotografering.

 9. Inspelningslampa
 10. Knapp 6 (specialknapp 6)/REC (inspelning)-knapp
 11. Monteringsmärke
 12. Bildsensor*
 13. Fattning
 14. Objektivkontakter*

* Undvik att röra vid dessa delar direkt.