Montera det medföljande XLR-handtaget

Genom att montera XLR-adapterhandtaget kan du använda XLR-adapterns funktioner.

  1. Ta av skoskyddet och montera XLR-adapterhandtaget på multi-gränssnittsskon.

  2. Skruva fast skruvarna på båda sidorna ordentligt genom att använda ett mynt eller liknande.

Montera tillbehörsskon

  1. Ta bort de fyra skruvarna från XLR-adapterhandtaget.
  2. Montera tillbehörsskon så att dess utskjutande delar passar in i urtagen i tillbehörsskofästet och skruva sedan fast den på fästet med de fyra skruvarna.
    • Använd skruvarna som medföljer tillbehörsskopaketet.
    • Montera tillbehörsskoplattan i den riktning som visas i bilden, i enlighet med pilen på plattan. Om du tvingar dit den i motsatt riktning med våld kan det hända att plattan skadas.

OBS!

  • Stäng av kameran innan du monterar eller tar av handtaget.
  • Skruva fast de båda fästskruvarna för handtaget ordentligt när du monterar handtaget på kameran. Om du använder handtaget utan att skruva fast fästskruvarna för handtaget finns det risk att multi-gränssnittsskons kontakt skadas eller att kameran faller av.