Inst. bildkvalitet: RAW-filtyp

stillbild

Används för att välja filtyp för RAW-bilder.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Inst. bildkvalitet][RAW-filtyp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Okomprimerad:
Bilderna lagras i okomprimerat RAW-format. När [Okomprimerad] väljs för [RAW-filtyp] blir filstorleken för bilden större än om den hade lagrats i komprimerat RAW-format.

Komprimerad:
Bilderna lagras i komprimerat RAW-format. Filstorleken för bilden blir ungefär hälften av den med [Okomprimerad].

Tips

  • Ikonerna för [RAW-filtyp] visas enligt nedan.
    • Okomprimerat:
    • Komprimerat:
  • Bildförhållandet för RAW-bilder är alltid 3:2. JPEG/HEIF-bilder tas med bildförhållandet som är inställt i [Aspekt] när RAW-bilder och JPEG/HEIF-bilder tas samtidigt.
  • Bildstorleken för RAW-bilder motsvarar ”L”-storleken för JPEG-bilder.

OBS!

  • Du kan inte ta RAW-bilder med olika format för fack 1 och fack 2. Även om [Inspelningsmedia] är inställt på [Sortera insp.] har varje fack samma inställning i fråga om [RAW-filtyp].