Inst. bildkvalitet: JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet

stillbild

Används för att välja bildkvalitet vid inspelning av JPEG- eller HEIF-bilder.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Inst. bildkvalitet][JPEG-kvalitet]/[HEIF-kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Extra fin/Fin/Standard:
Komprimeringsgraden ökar i ordningen [Extra fin], [Fin] och [Standard] och datastorleken minskar därefter. Antalet bilder som går att lagra på ett minneskort ökar med högre komprimeringsgrad men samtidigt sjunker bildkvaliteten.


  • När [Inspelningsmedia] är satt till [Sortera insp.] kan du välja bildkvalitet för varje fack.