Inst. bildkvalitet: JPEG-bildstorlek/HEIF-bildstorlek

stillbild

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

  1. MENU (Tagning) → [Bildkvalitet/insp.][Inst. bildkvalitet][JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer


När [Aspekt] är satt till 3:2

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 12M 4240×2832 bildpunkter
M: 5.1M 2768×1848 bildpunkter
S: 3.0M 2128×1416 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 4:3

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 11M 3776×2832 bildpunkter
M: 4.6M 2464×1848 bildpunkter
S: 2.7M 1888×1416 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 16:9

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 10M 4240×2384 bildpunkter
M: 4.3M 2768×1560 bildpunkter
S: 2.6M 2128×1200 bildpunkter


När [Aspekt] är inställd på 1:1

Inställningsvärden Antal bildpunkter (horisontellt × vertikalt)
L: 8.0M 2832×2832 bildpunkter
M: 3.4M 1840×1840 bildpunkter
S: 2.0M 1408×1408 bildpunkter

Tips

  • Vid tagning i storlek M eller S ändras inte antalet bildpunkter även om du växlar bildvinkel mellan fullt format och APS-C-format.

OBS!

  • Storlek L går inte att välja vid tagning i APS-C-format. Om du fotograferar i APS-C-format medan storlek L är valt ändras bildstorleken till storlek M tillfälligt.