Lista över ikoner som visas på skärmen för tagning av stillbilder

Punkterna som visas i figurerna och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas på skärmen.

Beskrivningar finns under indikeringarna för ikonerna.

Figur över skärmen i bildskärmsläge

 1. Tagningsläge/scenigenkänningsfunktion
  Tagningsläge
  Tagningsläge (Hämta kamerains.)
  Scenigenkänningsikoner
 2. Kamerainställningar
  NO CARD
  Minneskortstillstånd
  100
  Återstående antal lagringsbara bilder
  Skrivning av data pågår/antal bilder som återstår att skrivas
  12M / 11M / 10M / 8M / 5.1M / 4.6M / 4.3M / 3.4M / 3.0M / 2.7M / 2.6M / 2M / 1.3M / 1.1M / 0.8M
  Bildstorlek för stillbilder
  RAW-inspelning (komprimerat/okomprimerat format)
  J-X.FINE J-FINE J-STD H-X.FINE H-FINE H-STD
  JPEG-kvalitet/HEIF-kvalitet
  4:2:2
  Färgsampling för HEIF
  Blixtuppladdning pågår
  Ställ in effekt av
  Exponeringseffekt (gäller endast exponeringsinställning)
  AF-belysning
  Flimmer upptäckt
  SteadyShot av/på, varning för skakningsoskärpa
  SteadyShot-brännvidd/varning för skakningsoskärpa
  End optisk zoom /Klarbildszoom/Digital zoom
  PC remote
  Ljus övervakning
  Tyst läge
  Fjärrkontroll
  FTP-funktion/FTP-överföringsstatus
  Ansluten till Wi-Fi/frånkopplad från Wi-Fi
  Ansluten till LAN/frånkopplad från LAN (när en USB-LAN-adapter används)
  NFC aktiv
  Skriver upphovsrättsinformation [På]
  Skriver IPTC-information [På]
  Pekfunktion i tagningsläge (pekfokusering/pekföljning/av)
  Avbryt fokus
  Spårning avbryt
  Bluetooth-anslutning möjlig/Bluetooth-anslutning ej möjlig
  Hämtar platsinformation/Kan ej hämta platsinformation
  Flygplansläge
  Överhettningsvarning
  Databasfilen full/databasfilfel
  Stativigenkänning
 3. Batteri
  Återstående batterikapacitet
  Varning för svagt batteri
  Strömförsörjning via USB
 4. Tagningsinställningar
  Matningsläge
  Blixtläge/Trådlös blixt/Rödögereducering
  ±0.0
  Blixtkompensering
  Skärpeinställningssätt
  Skärpeinställningsområde
  Mätsätt
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, undervattensautomatik, special, kulörtemperatur, kulörfilter)
  Opt. dyn. område
  Kreativt utseende
  Anskt-/ögnpr AF/ Iden. ansikte/öga
  Bildprofil
  Slutartyp
  [1:a zoomhstg.] under [Zoomhast. spak]
 5. Skärpeindikator/exponeringsinställningar
  Skärpeindikator
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  Exponeringskompensation/manuellt uppmätt värde
  ISO400 ISO AUTO
  ISO-känslighet
  AE-lås/FEL-lås/AWB-lås
  Tagning
 6. Guider/annat
  Spårning avbryt
  Guide för följning
  Avbryt fokus
  Guide för avstängning av skärpeinställning
  Guide för rattar


  Gafflingsindikator

  Spotmätningsområde
  Histogram
  Digitalt vattenpass