Förhandsgr. av foto.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Medan man håller den knapp nedtryckt som funktionen [Förhandsgr. av foto.] är inställd för går det att förhandsgranska bilden med inställningarna för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet tillämpade. Förhandsgranska därför hur tagningsresultatet kommer att bli före tagningen.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] → ställ in funktionen [Förhandsgr. av foto.] på önskad knapp.
  2. Vid tagning av stillbilder kontrollerar du bilderna genom att trycka på den knapp som [Förhandsgr. av foto.] har tilldelats.

Tips

  • Inställningarna som du har gjort för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet reflekteras i bilden som visas vid [Förhandsgr. av foto.], men det kan hända att somliga effekter inte går att förhandsgranska beroende på tagningsinställningarna. Även i det fallet kommer de inställningar som du har valt att användas för bilderna du tar.