Bländare förhndsvis.

stillbild, film, slow motion och quick motion

När man trycker in den knapp som funktionen [Bländare förhndsvis.] är inställd för och håller den intryckt, stegas bländaren ner till det inställda bländarvärdet så att det går att kontrollera suddighetsgraden innan tagningen.

  1. MENU (Installation) → [Anpassa funktion][Inst spec.kn/ratt] → ställ in funktionen [Bländare förhndsvis.] på önskad knapp.
  2. Vid tagning av stillbilder kontrollerar du bilderna genom att trycka på den knapp som [Bländare förhndsvis.] har tilldelats.

Tips

  • Det går visserligen att ändra bländarvärdet under förhandsgranskningen, men motivet kan komma att bli oskarpt om du väljer en ljusare bländare. I så fall rekommenderar vi att du ställer in skärpan igen.