Inst. livevisning

stillbild

Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska återge effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativt utseende] osv.

  1. MENU (Tagning) → [Tagningsvisning][Inst. livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Livevisning:
Används för att ställa in om alla fotograferingsinställningar ska avspeglas på bildskärmen så att en livevisning visas som liknar hur bilden kommer att se ut när inställningarna har tillämpats eller om en livevisning ska visas som inte avspeglar inställningarna. ([Ställ in effekt på] / [Ställ in effekt av])
Om du väljer [Ställ in effekt av] kan du enkelt kontrollera kompositionen även om du tar bilder med bildkompositionen på livevisningsskärmen.
Lägr grns bldhast.:
Används för att ställa in om bildrutehastigheten för livevisningen ska förhindras från att bli för långsam. ([På] / [Av])
Om du väljer [På] blir inte bildrutehastigheten för livevisningen långsam ens vid fotografering på en mörk plats, men livevisningen kan däremot bli mörk.

Tips

  • Om du väljer [Ställ in effekt av] kommer livevisningen alltid att visas med lämplig ljusstyrka, även i läget [Manuell expon.].
  • När [Ställ in effekt av] är valt visas ikonen (VIEW) på livevisningsskärmen.

OBS!

  • Punkten [Livevisning] går inte att ställa in på [Ställ in effekt av] i följande tagningslägen:
    • [Intelligent auto]
  • Om du vill filma i stillbildstagningsläget så kommer tagningsinställningarna att visas i livevisning även när [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av].
  • När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställ in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.