Intelligent auto

Kameran upptäcker automatiskt scentypen vid tagningen.

 1. MODE (läge)-knappen → [Intelligent auto] → tryck i mitten på styrratten.

 2. Rikta kameran mot motivet.
  När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.

 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Angående scenigenkänning

Scenigenkänningsfunktionen gör det möjligt för kameran att automatiskt upptäcka tagningsförhållandena.
När kameran känner igen vissa typer av scener visas följande ikoner och guidemeddelanden längst upp på skärmen:

Scenigenkänningsmarkeringen för filminspelning visas vid inspelning av en film med REC (inspelning)-knappen i läget [Intelligent auto] för stillbildtagning.

 • (Porträtt)
 • (Barn)
 • (Nattporträtt)
 • (Nattmotiv)
 • (Motljusporträtt)
 • (Motljus)
 • (Landskap)
 • (Makro)
 • (Strålkastare)
 • (Låg belysning)
 • (Nattmotiv med ett stativ)
 • (stativ)*

*Endast en ikon visas.

OBS!

 • Den här produkten kan inte känna igen scentypen när man tar bilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
 • Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.
 • I [Intelligent auto]-läget ställs de flesta funktionerna in automatiskt och går inte att ändra själv.