SteadyShot (stillbild)

stillbild

Används för att ställa in om SteadyShot-funktionen ska användas eller ej.

  1. MENU (Tagning) → [Bildstabilisering] [SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
[SteadyShot] används.
Av:
[SteadyShot] används inte.

Tips

  • Om du använder stativ så glöm inte att stänga av SteadyShot-funktionen eftersom det annars finns risk att det uppstår fel under tagningen.
  • Om du tilldelar [Välj SteadyShot] till en önskad knapp med [Inst spec.kn/ratt] kan du aktivera och inaktivera funktionen [SteadyShot] genom att trycka på knappen.
  • Vid fotografering på ett mörkt ställe kan det hända att ikonen (SteadyShot) blinkar. Vi rekommenderar att du ställer in en kortare slutartid genom att minska bländarvärdet eller justera ISO-känsligheten till ett högre värde.