Slutarprioritet

Det går att uttrycka rörelsen hos ett rörligt motiv på olika sätt genom att ändra slutartiden, och t.ex. frysa motivet mitt i en rörelse genom att använda en snabb slutartid, eller skapa ett spår efter motivet genom att använda en lång slutartid.

 1. MODE (läge)-knappen → [Slutarprioritet] → tryck i mitten på styrratten.
 2. Välj önskat värde genom att vrida på den främre/bakre ratten.
  • Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar bländarvärdet på tagningsskärmen. Ändra i så fall slutartiden.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

Tips

 • Använd stativ för att undvika skakningsoskärpa när du använder en lång slutartid.
 • Ställ in ISO-känsligheten på ett högre värde för att ta sportscener inomhus.

OBS!

 • Varningsindikatorn SteadyShot tänds inte i läget [Slutarprioritet].
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.