Kamerains. minne

stillbild, film, slow motion och quick motion

Används för att registrera upp till 3 lägen eller produktinställningar som används ofta i produkten, och upp till 4 inställningar (M1 till M4) på minneskortet. Du kan hämta inställningarna med MODE (läge)-knappen.

  1. Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
  2. MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Kamerains. minne] → önskat nummer.
  3. Tryck i mitten på styrratten för att bekräfta.

Punkter som går att registrera

  • Det går att registrera olika funktioner för tagning. De punkter som faktiskt går att registrera visas på kamerans meny.
  • Bländare (F-värde)
  • Slutartid

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

OBS!

  • M1 till M4 går bara att välja när ett minneskort är isatt i produkten.
  • För att registrera inställningar på ett minneskort går det bara att använda ett minneskort som är valt med hjälp av [Välj media].
  • Programflyttning går inte att registrera.