Reducera vindbrus

film, slow motion och quick motion

Används för att ställa in om blåsljud ska dämpas genom att skära bort det undre registret av ljudet som matas in via den inbyggda mikrofonen. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

  1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Reducera vindbrus] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Kameran detekterar och minskar vindbruset automatiskt.
:
Ljudet av vindbruset minskas alltid.
Av:
Ljudet av blåsten minskas inte.

OBS!

  • Ljudkvaliteten kan avvika från de normala inspelningsinställningarna när [Reducera vindbrus] är inställt på [På].
  • När en separat mikrofon (säljs separat) används fungerar inte [Reducera vindbrus]-funktionen.
  • När [Reducera vindbrus] är inställt på [Auto] samtidigt som [Ljudutmatningstim.] är inställt på [Naturlig] kan effekten av vindbrusreduceringen inte bekräftas genom ljudkontroll under inspelningen. Ljud med reducerat vindbrus spelas in i filmen. När ljud strömmas live via USB-strömningsfunktionen är det likaså ljud med reducerat vindbrus som strömmas.
  • Om du ändrar inställningen [Reducera vindbrus] medan inspelning av en film pågår kan det hända att ljud uppstår när inställningen ändras och att detta ljud spelas in i filmen.