Sjlvutls. (enkel)

stillbild

Används för att ta en bild med hjälp av självutlösaren inställt antal sekunder efter det att avtryckaren trycks ned. Använd 5- eller 10-sekunderssjälvutlösaren när du själv vill vara med i bilden, och 2-sekunderssjälvutlösaren för att minska risken för skakningsoskärpa som orsakas av att man trycker på avtryckaren.

  1. MENU (Tagning) → [Matningsläge][Matningsläge][Sjlvutls. (enkel)].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.
  3. Ställ in skärpan och ta bilden.
    Det hörs ett pip och en bild tas efter det angivna antalet sekunder.

Menypunktsdetaljer

Används för att ställa in antalet sekunder tills bilden tas efter det att man trycker på avtryckaren.

Självutlösare (enkel): 10 sek
Självutlösare (enkel): 5 sek
Självutlösare (enkel): 2 sek

Tips

  • Tryck en gång till på avtryckaren för att avbryta självutlösarens nedräkning.
  • Välj MENU → (Tagning) → [Matningsläge][Matningsläge][Enkeltagning] för att stänga av självutlösaren.
  • Ställ in [Ljudsignaler][Av] för att stänga av pipljudet som hörs när självutlösaren räknar ned.
  • För att använda självutlösaren i gafflingsläget väljer du först gafflingsläget som matningsläge och därefter MENU (Tagning) → [Matningsläge][Gafflingsinst.][Självutl. vid gaffling].