Inst. åtkomstpunkt

Det går att registrera åtkomstpunkten manuellt. Kontrollera allra först åtkomstpunktens SSID-namn, säkerhetssystem och lösenord innan du börjar med själva registreringsproceduren. I somliga apparater kan lösenordet vara förinställt. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten för närmare detaljer eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

 1. MENU (Nätverk) → [Wi-Fi][Inst. åtkomstpunkt].
 2. Välj den åtkomstpunkt som du vill registrera.

  Om önskad åtkomstpunkt visas på skärmen: Välj önskad åtkomstpunkt.

  Om önskad åtkomstpunkt inte visas på skärmen: Välj [Manuell inställning] och ställ in åtkomstpunkten.

  • Om du valde [Manuell registrering], så mata in åtkomstpunktens SSID-namn och välj sedan säkerhetssystem.
  • Om du väljer [WPS PIN] går det att registrera åtkomstpunkten genom att mata in PIN-koden som visas på kameran i en ansluten enhet.
 3. Mata in lösenordet, och välj [OK].

  • Åtkomstpunkter utan (låssymbol) kräver inget lösenord.
  • Observera att om du visar ditt lösenord kan du avslöja det för tredje part. Se till att ingen är i närheten innan visar det.
 4. Välj [OK].

Övriga inställningspunkter

Beroende på åtkomstpunktens tillstånd eller inställningsmetod kan det behövas att man ställer in ytterligare punkter.

För en oregistrerad åtkomstpunkt väljer man [Detaljerad]-knappen på lösenordsinmatningsskärmen.

För en registrerad åtkomstpunkt trycker man på höger sida av styrratten på skärmen för val av åtkomstpunkt.

Anslutningsprioritet:
Välj [På] eller [Av].
Inställning IP-adress:
Välj [Auto] eller [Manuell].
IP-adress:
Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den inställda adressen.
Subnet-mask/Standard-gateway/Primär DNS-server/Sekundär DNS-server:
Om du har ställt in punkten [Inställning IP-adress][Manuell], så mata in IP-adressen enligt din nätverksmiljö.

Tips

 • När du väljer en registrerad åtkomstpunkt ställs [Anslutningsprioritet] för åtkomstpunkten in på [På] vilket prioriterar anslutningarna till åtkomstpunkten.
 • Den prioriterade åtkomstpunkten markeras med en (krona)-ikon.

OBS!

 • När en åtkomstpunkt har registrerats ställs [Anslutningsprioritet] för åtkomstpunkten in på [På]. Om du vill sluta prioritera anslutningen till en viss åtkomstpunkt ska du ställa in [Anslutningsprioritet] för åtkomstpunkten på [Av].