AEL med slutare

stillbild

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Välj [Av] för att ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Mätmetod][AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF]. När [Fokusläge] är inställd på [Automatisk AF] och produkten bedömer att motivet rör sig, eller när man tar burst-bilder, stängs den låsta exponeringen av.
:
Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.

OBS!

  • När [AE-lås] är tilldelat till en knapp med [Inst spec.kn/ratt] eller [Inst spec.kn/ratt] har inställningar med den knappen företräde framför [AE-lås]-inställningarna.