Tryck på WPS

Om åtkomstpunkten är försedd med en Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knapp går det lätt att registrera åtkomstpunkten i den här produkten.

För närmare detaljer om vilka funktioner och inställningsmöjligheter som finns på din åtkomstpunkt, se bruksanvisningen till åtkomstpunkten eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

  1. MENU (Nätverk) → [Wi-Fi][Tryck på WPS].
  2. Tryck in Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappen på åtkomstpunkten för att ansluta.

OBS!

  • [Tryck på WPS] fungerar bara om åtkomstpunktens säkerhetsinställning är inställd på WPA eller WPA2 och åtkomstpunkten har stöd för Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappsmetoden. Om säkerhetsinställningen är inställd på enbart WEP eller WPA3 eller om din åtkomstpunkt saknar stöd för Wi-Fi Protected Setup (WPS)-knappsmetoden ska [Inst. åtkomstpunkt] användas.
  • Det kan hända att det inte går att ansluta alls eller att kommunikationsavståndet krymper beroende på förhållandena runtomkring, t.ex. väggmaterialet eller om det finns hinder eller radiovågor mellan produkten och åtkomstpunkten. Om det skulle inträffa, så prova att flytta produkten någon annanstans eller flytta den närmare åtkomstpunkten.