Exponeringssteg (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att ställa in inställningsstegen för slutartiden, bländaren och exponeringskompensationsvärdet.

  1. MENU (Exponering/Färg) → [Expon.kompens.][Exponeringssteg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

0,5 EV / 0,3 EV