Åtrst SSID/lösen

Den här produkten delar anslutningsinformation med enheter som har tillstånd att ansluta vid anslutning till en smartphone eller upprättande av en Wi-Fi Direct-anslutning till en dator. Om du vill ändra vilka apparater som ska ha tillstånd att ansluta kan du nollställa anslutningsinformationen.

  1. MENU(Nätverk) → [Wi-Fi][Åtrst SSID/lösen][OK].

OBS!

  • Om du ansluter den här produkten till en smartphone efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du göra om inställningarna för smartphonen igen.
  • Om du ansluter den här produkten till en dator med Wi-Fi Direct efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du konfigurera inställningarna för datorn igen.