Red. enhetsnamn

Det går att ändra enhetsnamnet för anslutningarna Wi-Fi Direct, [Fjärrdator] eller Bluetooth.

  1. MENU (Nätverk)[Nätverksaltn.][Red. enhetsnamn].
  2. Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet → [OK].