Ljudutmatningstim.

film, slow motion och quick motion

Du kan använda ekodämpning under ljudkontrollen och förhindra oönskade förskjutningar mellan bild och ljud. Denna funktion går inte att använda under inspelning i slow motion/quick motion.

  1. MENU (Tagning) → [Ljudinspelning][Ljudutmatningstim.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Naturlig:
Ljudet matas ut utan fördröjning. Välj det här läget när det är problem med att ljudet är fördröjt när du lyssnar på ljudet under inspelningen.
Läppsynk:
Ljudet matas ut synkroniserat med bilden. Välj det här läget för att undvika oönskad fördröjning mellan bilden och ljudet.

OBS!

  • Om en separat mikrofon används kan det leda till en liten fördröjning. Se bruksanvisningen till mikrofonen för närmare detaljer.
  • Ljudet överförs med inställningen [Läppsynk] vid användning av HDMI-utgång.