Välj lagringsmapp

Om punkten [Mappnamnsformat] under [Fil-/mappinst.] är inställd på [Standardformat] och det finns två eller flera mappar, kan du välja i vilken mapp som bilderna ska lagras på minneskortet.

  1. MENU (Tagning) → [Fil][Välj lagringsmapp] → önskad mapp.

OBS!

  • Det går inte att välja mapp när punkten [Mappnamnsformat] under [Fil-/mappinst.] är inställd på [Datumformat].
  • Om kameran är inställd att lagra bilder på minneskorten i båda facken kan du bara välja en gemensam mapp på båda minneskorten. Om det inte finns någon gemensam mapp går det att skapa en med hjälp av [Ny mapp].