Hämta kamerains.

stillbild, film, slow motion och quick motion

Låter dig ta en bild efter att ha hämtat önskade tagningsinställningar som är registrerade med [Kamerains. minne].

  1. MODE (läge)-knappen → välj MR1, MR2 eller MR3 ( Hämta kamerains.) → tryck i mitten på styrratten.
    • För att hämta inställningar som är lagrade på minneskortet, välj MENU → (Tagning)[Tagningsläge][Hämta kamerains.] och därefter önskat nummer.

Tips

  • När inställningar hämtas från ett minneskort används minneskortet i det fack som är angivet med [Välj media]. Du kan bekräfta minneskortsfacket genom att välja MENU (Tagning) → [Tagningsläge][Välj media].
  • Inställningar som lagrats på ett minneskort med hjälp av en kamera av samma modell går att hämta fram på den här kameran också.

OBS!

  • Om man ställer in [Hämta kamerains.] efter det att man redan har gjort tagningsinställningarna, har de registrerade inställningarna företräde och det kan hända att de ursprungliga inställningarna blir ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.