Zoomomfång (stillbild/film)

stillbild, film, slow motion och quick motion

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

  1. MENU (Tagning) → [Zoom][Zoomomfång] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

End optisk zoom:
Zoomområdet begränsas till enbart den optiska zoomen. Du kan använda den smarta zoomfunktionen genom att sätta [JPEG-bildstorlek]/[HEIF-bildstorlek] till [M] eller [S].
Klarbildszoom:
Välj det här läget för att använda klarbildszoom. Även om zoomområdet överskrider den optiska zoomen, förstorar produkten bilder med hjälp av en bildbehandlingsprocess med låg försämringsgrad.
Digital zoom:
När zoomområdet överskrider klarbildszoomområdet, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

  • Ställ in [End optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.