Användning av nätadaptern/batteriladdaren utomlands

Batteriladdaren (säljs separat) och nätadaptern (medföljer) går att använda i alla länder och områden med en nätström på 100 V till 240 V växelström och 50 Hz/60 Hz.
I somliga länder eller områden kan det behövas en stickkontaktsadapter för att ansluta batteriladdaren/nätadaptern till ett vägguttag. Fråga en resebyrå eller liknande, och ta med en adapter om det behövs.

OBS!

  • Använd ingen transformator, eftersom det kan leda till fel på produkten.